Smart City: లాండ్ టైట్లింగ్‌ యాక్ట్ అమలు పై ప్రజలకు నష్టం కలగదు. రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద రావు

by kishore226226@gmail.com
60 views

Smart City: లాండ్ టైట్లింగ్‌ యాక్ట్ అమలు పై ప్రజలకు నష్టం కలిగించే నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు – రెవెన్యూ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద రావు

Related Posts

Leave a Comment