విశాఖ పాత్రికేయులకు 3 సెంట్ల స్థలాన్ని కేటాయించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ కి కృతజ్ఞతలు.

by kishore226226@gmail.com
57 views

విశాఖ పాత్రికేయులకు 3 సెంట్ల స్థలాన్ని కేటాయించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ కి కృతజ్ఞతలు.
#visakhapatnam

Related Posts

Leave a Comment